Chùm thơ lá cỏ

Lá cỏ 1 Vũ Đan Thành Bướm mơ làm cánh chim Để được bay ngược gió Sông mơ thành biển cả Cho sóng vỗ dạt dào. Tôi mơ là ngọn gió Thổi cho tóc em bay Gió mơ... Read More

Chùm thơ về phố

Chùm thơ về phố 1. Mùi hương nào cuối phố Vũ Đan Thành . Có thấy mùi hương đang gọi không em Hoa sữa đó hai mùa gần nhau lắm Phút ngóng chờ chỉ một thoáng ... Read More