VŨ TỘC LƯỢC SỬ DIỄN CA

VŨ TỘC LƯỢC SỬ DIỄN CA
Vũ Đan Thành
.
Xa xưa Bách Việt tổ tiên
Dưới dòng Dương Tử ấy miền cố hương
Một thời trang sử đau thương
Hơn ngàn năm ách Hán, Đường phủ lên.
.
Có người họ Vũ thanh liêm
Làm quan dạy học thôn bên Mã Kỳ
Nổi danh dòng Vũ Công Huy
Long Khê tên xã, phủ thời Thường Châu.(1)
.
Sáu mươi tuổi vẫn mong cầu
Nam nhi nối dõi vọng chầu tổ tông
Tiền rừng bạc bể hư không
Cháu con nối nghiệp phụng đường nho gia.
.
Quan san vạn dặm sơn hà
Việc công trút bỏ bước xa nẻo đường
Tới làng Mạn Nhuế, xứ Đông
Gặp nàng thiếu nữ má hồng dáng tiên.
.
Thật là thiên lý kỳ duyên
Hải Dương đất ấy mà nên vợ chồng
Năm sau quý tử nét rồng
Giáp Thân, mùng tám tháng giêng ra đời. (Năm 804)
.
Thiên tư tuấn tú rạng ngời
Đặt tên nối dõi thần nhi Vũ Hồn
Trời cho mắt sáng tinh khôn
Thiên văn địa lý am tường uyên thâm.
.
Binh thư sách lược vẹn toàn
Kỳ tài thiên hạ giáng trần kinh bang
Đỗ đầu tiến sỹ vẻ vang
Năm mười sáu tuổi Vua ban phẩm hàm.
.
Tả Lang Bộ Lễ thị quan
Ngựa xe vinh hiển xôn xang đôi hàng
Ba mươi bảy tuổi sấm vang
Thay Kinh Lược Sứ An Nam Mã, Hàn. (2)
.
Những khi tuần thú trời Nam
Gặp trang Khả Mộ, Đường An hữu tình
Long chầu hổ phục hiển linh
Sao in đáy nước Phủ Bình chốn thiêng.
.
Tình riêng sắp đặt một miền
Hẹn ngày trở lại gây nền nghiệp tư
Ngẫm chức tước lộc phù du
Nhân khi biến loạn cáo từ cửa quan.
.
Rước mẹ về đất Bình Giang
Mở trường dạy học lo toan sớm chiều
Tam công nào đáng kể nhiều
Ngày ngày chăm mẹ chiều chiều thuốc thang.
.
Ấy nơi Mộ Trạch, Bình Giang
Dựng xây cơ nghiệp cho ngàn đời sau
Yêu dân khoan sức làm giầu
Dạy điều nhân nghĩa bài trừ tối tăm.
.
Bạc vàng nào sánh đức nhân
Dốc tâm răn dạy bình an xóm làng
Công như trời biển ngút ngàn
Dân coi nghĩa phụ một đàng khắc ghi.
.
Suy tôn thủy tổ trị vì
Ơn sâu nào kể thế thời thịnh suy
Gương trong hiếu thảo trên đời
Trần ai nào mấy người ai so bì.
.
Mãn tang thánh mẫu tới thì
Ngày ba tháng chạp vội đi bất ngờ
Ấy năm bốn chín thiên cơ
Không bệnh mà hóa mây mờ mưa giăng.
.
Đưa tang vừa đến cánh đồng
Ầm ầm sấm giật mưa dông chớp lòe
Bầu trời rực áng mây che
Đất dâng thành mộ sững sờ một phương.
.
Vua bèn truy tặng Đại Vương
Sắc phong Đường Cảnh Thành Hoàng dài lâu
Công cao đức trọng bể sâu
Thủy Tổ Vũ Tộc nhuốm màu hiển linh.
.
Cháu con truyền thống học hành
Bao đời nối nghiệp nổi danh thành tài
Ba sáu tiến sỹ một thời
Nức thơm trang sử rạng ngời nước Nam.
.
Ngày nay Mộ Trạch, Bình Giang
Xứ Đông lưu dấu ngàn năm phụng thờ
Mấy dòng lục bát câu thơ
Chép ra để nhớ tôn thờ tổ tông.
.
Ngày nay con cháu muôn phương
Hằng năm mùng tám tháng giêng tụ về
Cội nguồn Vũ – Võ miền quê
Hải Dương đất ấy bốn bề linh thiêng…
.
(1) Theo các sách cổ, Bách Việt là nhóm các tộc người bao gồm nhiều dân tộc khác nhau như: Câu Ngô, Ư Việt, Dương Việt, Cán Việt, Sơn Việt, Da Lang, Điền Việt, Mân Việt, Âu Việt và Lạc Việt. Phần lớn các tộc người Bách Việt đã bị đánh bại sau các cuộc chinh phạt xuống phía Nam của nhà Tần trong giai đoạn 220 – 210 trước công nguyên. Chỉ còn sót lại Lạc Việt (thời Vua Hùng) và Âu Việt (Thục Phán) về sau nay sát nhập thành nhà nước Âu Lạc, tổ tiên trực tiếp của người Việt Nam ngày nay. Thường Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc xa xưa là thủ phủ của nước Mân Việt.
(2) Một chức quan đứng đầu Giao Chỉ – nước ta, thời bấy giờ. Theo các tài liệu thì cụ Vũ Hồn có thể đã thay thế Mã Thực hoặc Hàn Ước.
10
2
Like

 

Comment
Share
Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook