Nắng hạ Vũ Đan Thành

Posted on
Nắng hạ Vũ Đan Thành Chiều nắng hạ rắc nồng trên phố Em vừa đi qua cũng chẳng thể nhận ra Nắng rung rung tán bàng đương xanh lá Mùa nóng có phiêu bồng bởi... Read More

Sóng xa bờ

Posted on
Sóng xa bờ Vũ Đan Thành Khi biển phải xa bờ Sóng dềnh nên nỗi nhớ Em cội nguồn cơn cớ Cho tình ai nhớ nhung.   Dẫu xa cách ngàn trùng Vẫn ngày đêm tung só... Read More

Căn nhà ở quê

Posted on
Căn nhà ở quê Vũ Đan Thành Vẫn còn căn nhà quê đó Năm xưa con đã dựng xây Khi cha qua 49 ngày Để mẹ dời sang nhà mới. Nguôi ngoai đi tháng ngày dài Không còn l... Read More

Tôi về ngày đã phôi phai

Posted on
Tôi về ngày đã phôi phai Vũ Đan Thành   Tôi về con phố ngang qua Chiều còn nhân nha câu hát Tôi về dòng sông xanh ngát Đã qua hồi phố vắng tanh.   Tôi về tháng... Read More

Con đường màu lá

Posted on
Con đường màu lá Vũ Đan Thành Con đường lá rơi vàng lá Một chiều gió lạ qua đây Con đường xưa vẫy hàng cây Lắng nghe xôn xao mùa hạ. Con đường chiều nay ... Read More

Có mùa nắng non

Có mùa nắng non Vũ Đan Thành Mùa tháng tư nắng Rót rơi loang tràn Rơi vàng lối quen Mùa trôi. Lá trôi Chiếc lá bay rồi Tôi ngồi bóng tôi Ngắm nhìn phố đông. Mù... Read More