Xuống chợ

Posted on
(Ảnh ST) Xuống chợ… Vũ Đan Thành . Xuống chợ gặp nhau nhé Ngày mai phiên chợ rồi Rượu tình em ngâm mãi Đợi anh thầm ngất ngây. . Xuống chợ tình noọng ... Read More

Nắng buồn 2

Posted on
Nắng buồn 2   Vũ Đan Thành .   Nắng buồn mùa thu xa mãi   Chiều làm tê tái mùa đông   Mây trôi như làn mây mỏng   Gió đưa manh mảnh lạnh lùng. .   Nắng bu... Read More

Biển chiều

Biển chiều… Vũ Đan Thành   Em có phải ráng chiều không mà xa thế Để tình anh biển tím biếc cứ ngóng trông Con sóng vỗ miên man về từ nơi... Read More