CẨM GIÀNG

Cẩm Giàng                                                                     

Vũ Đan Thành

 

Mao Điền Văn miếu chơ vơ

Nào đâu mấy lữ khách thơ ra vào

Nguyên Tiêu hội mở năm nào

Đoàn thơ một hội người thơ lèo tèo.

 

Thuần nông nên đất mới nghèo

Tích kia hoang lạnh hồn theo bóng hồn

Tiếng còi xao xác gợi buồn

Khu Lưu liệm vắng bồn chồn vết son.

 

Một chiều tôi đến hoàng hôn

Có cơn gió khẽ vấn vương vọng về

Thả buồn cùng nỗi tái tê

Dấu xưa mê hoặc dầm dề lối nay.

 

Hải Dương một thuở đắm say

Cẩm Giàng một khúc mưa bay mịt mờ

Khách thơ tha thẩn miền thơ

Để câu lục bát vu vơ còi tầu.

 

Những gì đã đã kịp hằn sâu

Vào trong tâm khảm dãi dầu nắng mưa.

(Cẩm Giàng với di tích Văn miếu Mao Điền và Khu Lưu niệm Tự lực Văn đoàn)

 

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook