Chùm thơ vịnh nhà nông

Posted on
1. Vịnh cày vỡ              Vũ Đan Thành   Cày ải ruộng mùa mới cao tay Đất khô nứt nẻ toác đường cày Người đi ruộng vỡ chân đau nhói Trâu k... Read More

Chùm thơ lá cỏ

Lá cỏ 1 Vũ Đan Thành Bướm mơ làm cánh chim Để được bay ngược gió Sông mơ thành biển cả Cho sóng vỗ dạt dào Tôi mơ là ngọn gió Thổi cho tóc em bay Gió mơ ... Read More