Đêm rơi mưa thành phố

Đêm rơi mưa thành phố
Vũ Đan Thành

Đêm nay trong thành phố
Tháng mười gió lửng lơ
Ánh đèn mơ vàng tỏ
Dưới bóng mưa nhạt nhòa.

Loang con đường phố xá
Mùa thu đi qua chưa
Ánh đèn đương trăn trở
Ngủ đi thôi, bài thơ.

Đêm rơi mưa phố vắng
Đèn như cũng nhạt dần
Cơn mưa bay rắc bụi
Hàng cây hoa sữa run.

Mưa trùm lên thành phố
Phố thức hay đang mơ
Gió tình như bỡ ngỡ
Bóng xa mờ mong manh.

Ngày mai mùa sẽ lạnh
Ngày mai mưa không giăng
Thành phố thôi trống vắng
Ngủ đi giờ sang canh…

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook