Chạm vào màu nhớ

Chạm vào màu nhớ
Vũ Đan Thành

Chạm vào một chút nhớ
Hóa tan thành hư vô
Chạm vào một câu thơ
Buồn như chiều hóa đá.

Tháng mười ai chờ đợi
Cho màu nắng chơi vơi
Em chạm vào tình tôi
Cánh chim trời xao xác.

Heo may về hun hút
Lá bay vàng côi cút
Tiếng rơi nào vun vút
Mà ngỡ tình chia xa.

Ai qua chiều gió cuốn
Tình đã ngả sắc buồn
Thu đâu còn nồng đượm
Chiều đi hoàng hôn rơi.

Chạm vào một chút thôi
Đâu rồi tình vợi vợi
Tháng mười không ai đợi
Lạnh rơi từng áng mây…

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook