Bên dòng sông Ngàn Phố 

Bên dòng sông Ngàn Phố 
Vũ Đan Thành

Trên bờ sông Ngàn Phố
Gió đưa chiều dung đưa
Hương Sơn đường qua đó
Nương chè xanh ngân nga.

Trên cầu xây mới lạ
Nắng một mình thả nắng
Men núi đồi thanh vắng
Vạt rừng keo mới trồng.

Đường vòng lên uốn lượn
Sơn Kim lần đầu tới
Cuốc xe ôm dẫn lối
Đưa đường thật tự nhiên.

Hà Tĩnh một vùng biên
Chiều xanh rây vời vợi
Chưa biết tên đã vội
Bởi lần đầu mới quen.

Lần sau thì sẽ hẹn
Ở đôi ba ngày liền
Người còn chưa kịp hỏi
Giá như được gọi tên.

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook