Bên dòng sông Ngàn Phố 

Posted on
Bên dòng sông Ngàn Phố  Vũ Đan Thành Trên bờ sông Ngàn Phố Gió đưa chiều dung đưa Hương Sơn đường qua đó Nương chè xanh ngân nga. Trên cầu xây mới lạ Nắn... Read More