Viết cho mùa không nhớ

Viết cho mùa không nhớ                     

Vũ Đan Thành

 

Viết ngàn bài thơ anh tặng

Mảy may em chẳng động lòng

Xóa đi cho tình thơ loãng

Thế là

Vừa cạn tháng ba.

 

Thời gian bao giờ hối hả

Như cơn nắng ngái sang mùa

Nhớ làm chi bài thơ nữa

Để cho

Nắng hạ sinh sôi.
.

Những câu viết buồn rười rượi

Em trả lại tôi mùa thu

Những bài thơ tình ru ngủ

Anh mang

Tình tự đêm mơ.
.

Thơ viết cho mùa không nhớ

Buồn như lỡ hẹn bơ vơ

Thơ viết cho mùa không đợi

Chờ tháng ba

Thoắt qua rồi…

 

 

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook