Gía đừng mùa thu

Gía đừng mùa thu
Vũ Đan Thành

Dường như em chán thơ rồi
Còn tôi ngán cái nắng nôi cuối hè
Giá như sót lại tiếng ve
Thì thơ còn lối đi về buồn thiu.

Bao giờ gió bấc hiu hiu
Heo may kéo cả mùa liu diu về
Thì còn một chút mải mê
Thơ tình hiu quạnh đêm hè xa xôi.

Giá em đừng nhớ gì tôi
Câu thơ pha loãng không bồi hồi nhau
Giá mùa thu đến thật mau
Lâ vàng rơi rắc chân cầu Thước Ô.

Rồi em rồi lại hững hờ
Rồi thơ tôi chẳng thẫn thờ nữa đâu
Dù rằng mưa rụng mưa ngâu
Mùa thu rồi lại mùa thu cũng tàn…
(Ảnh st)

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook