Mắc mật

Posted on
Mắc mật Vũ Đan Thành (Món gia vị lá cây đặc biệt của món lợn quay, xứ Lạng) Sao gọi là mắc mật Nhồi lợn béo vàng quay Om cùng vịt ngan nữa Xào thịt th... Read More

Mắc mật

Mắc mật Vũ Đan Thành Sao gọi là mắc mật Nhồi lợn béo vàng quay Om cùng vịt ngan nữa Xào thịt thỏ, dê, cầy. . Đất vùng cao xứ Lạng Ta bước chân lang thang M... Read More