Không thể

Posted on
Không thể Vũ Đan Thành   Em không thể quán cafe phố vắng Có anh ngồi đang khao khát nhớ mong Em không thể những ngày nao đã hẹn Bóng mây chiều u uất phía xa ... Read More

Nắng lưu đày…  

Posted on
(Ảnh st) Nắng lưu đày…              Vũ Đan Thành   Bỏ đi bán cái hồn mình Mua về khờ khạo cuộc tình ngu ngơ Đêm ngồi vẽ những cơn mơ Gọi tên mộ... Read More

Bóng tình

Posted on
(Ăn bóng đá – Ảnh Vũ Đan Thành) Bóng tình Vũ Đan Thành (Viết sau trận Đức – Hàn Quốc, 28 – 6 – 2018) Không vào rồi! anh quay bước đi thôi Niề... Read More

Áng thu

Posted on
(Ảnh st) Áng thu Vũ Đan Thành   Có mùa thu đã ngừng trôi Một ngày xa vắng Tim côi lạnh rồi Đợi chi nào phút rối bời Mùa thu tắt lặng Trắng trời Mây Trôi... Read More