Chùm thơ buồn

(Ảnh st) CHÙM THƠ BUỒN Buồn Vũ Đan Thành Gió buồn gió khẽ chơi vơi Em buồn em chẳng nhớ tôi bao giờ Tôi buồn tôi ngủ không mơ Về người không nhớ đợi ch... Read More

Biển trào

(Ảnh st) Biển trào                        Vũ Đan Thành . Biển nếu không có sóng trào dâng – Biển chết Tình không còn nỗi khát khao – Có t... Read More