Gọi tên loài hoa trắng

Posted on
Gọi tên loài hoa trắng Vũ Đan Thành Có loài hoa trắng muốt Nở dịu dàng tháng ba Bay trong chiều rất lạ Ngát hương mùi hoa sưa. . Hôm qua mưa rắc bụi Từng cánh ... Read More