Vọng phu

VỌNG PHU
Vũ Đan Thành

(Viết cho ngày 8 – 3 – 2018)
Chiến tranh
Đã quá xa rồi
Chị giờ cũng đã
Sắp ngoài bảy mươi.

Không chờ
Chờ cũng thế thôi
Ngày đi biền biệt
Xa xôi hẹn thề.

Một mai
Chiến thắng trở về
Triệu người mong ngóng
Tái tê nỗi lòng.

Người thương
Cái nhớ hư không
Người chờ đợi mãi
Trong lòng xót xa.

Chiến tranh
Ngày ấy đi qua
Trống tênh trống toác
Cả ba gian nhà.

Cha khuất núi
Mẹ đi xa
Chị là góa bụa
Buồn da diết buồn.

Ngóng chồng cả một đời mong
Ngóng trông ngày tháng mỏi mòn tháng năm…
(Ảnh st)

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook