Trở về mỏng mảnh đợi heo may     

(Ảnh st)

Trở về mỏng mảnh đợi heo may             

Vũ Đan Thành

(Viết cho ai vừa nói câu tạm biệt

Phút nặng lòng thơ ngắt nhịp buồn tênh, 1 – 7 – 2018)

 

Đợi cơn mưa chiều sắp rơi trút nước

Chợt lạnh rồi vạt áo thắm bay bay

Có chút gì bâng khuâng hay là nhớ

Thu đang chờ một thoáng gió heo may.

 

Về với chiều cơn gió trốn quanh đây

Lá có trút cuối hè rơi cành sấu

Có cái nắng chiều nay như nung chảy

Hạ sắp tàn em còn đợi nơi đâu.
.

Nắng sang chiều nắng trôi qua tháng sáu

Tháng bẩy mùa ngâu cuối hạ vơi đầy

Chờ bóng chiều chơi vơi cơn gió ngát

Nắng đang tan mỏng mảnh giọt mưa rơi.

 

Chiều nay có còn đâu đường chung lối

Nắng nhạt rồi làn tóc ngóng heo may

Chưa thấy hạt mưa rơi chiều chủ nhật

Em mới xa tôi

Lặng lẽ bước đi rồi…

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook