Nẻo hạ

Nẻo hạ

Vũ Đan Thành
.

Ta về nẻo hạ mùa xa

Lắc lay hoa bay chiều nhớ

Mùa nào hạ trắng lời thơ

Nắng vàng nồng oi ngày cũ.
.

Bầy chim chưa về tu hú

Vải thiều đương độ xanh xanh

Xa con đường vòng bóng trắng

Dáng mùa hạ cũ trôi qua.
.

Tiếng ve núp vào cánh lá

Hiện dần nỗi nhớ mơ xa

Nẻo xưa ta về thoáng lạ

Mấy mươi mùa hạ rắc đầy.
.

Tóc bay vai gày nhớ thế

Bây giờ tóc nhớ có lay

Mảnh mai từng chiều ngóng đợi

Tóc mùa hạ trắng hao gày.
.

Nẻo xưa trắng màu mây ấy

Vơi đầy giọt nhớ nào phai

Mắt buồn hạ sang vời vợi

Nghe mùa nhạc khúc chơi vơi.
.

Bây giờ nẻo xa mùa ấy

Bao mùa hạ nhớ rung cây

Bây giờ nẻo xa mùa hạ

Tiếng ve chợt thức dâng đầy…

(Ảnh st)

 

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook