Nắng lưu đày…  

(Ảnh st)

Nắng lưu đày…             

Vũ Đan Thành

 

Bỏ đi bán cái hồn mình

Mua về khờ khạo cuộc tình ngu ngơ

Đêm ngồi vẽ những cơn mơ

Gọi tên một đoản trường thơ lưu đày.

 

Bước về giời chửa heo may

Có cơn nắng cháy giãi bày tình thôi

Ngày qua ngày những bồi hồi

Tháng năm bật dậy mầm chồi véo von.

 

Dòng sông giờ đã mài mòn

Câu thơ như cạn cội nguồn sỏi chơ

Tình xưa giờ hóa hững hờ

Đá bơ vơ cạnh bến bờ tàn hoang.

 

Ngày nao dòng nước mênh mang

Tiễn đưa tiếng sóng luyênh loang bóng chiều

Ngày về thu đợi hắt hiu

Nắng rơi cạn nắng đốt thiêu ban chiều.

 

 

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook