Nắng lụa

Nắng lụa

Vũ Đan Thành
.

Nắng là rắc sợi mơ xa

Loang loang loang trải lụa là rắc rây

Nắng vừa rơi rụng chốn này

Bay bay bay gió rủ ngày rong chơi.
.

Nắng là sợi nắng mùa rơi

Rơi không ướt má sắc lơi lơi vàng

Nắng thu không phải gởi sang

Nắng xuân đã hết vội vàng hôm nay.
.

Nắng vàng ươm những mầm cây

Gọi chim hót khúc ca hây hây tình

Nắng không làm nắng giật mình

Chỉ vàng ươm sợi tơ tình lao xao.
.

Nắng bơi qua ngọn hanh hao

Lụa làng lả lướt nao nao chớm hè

Đầu kia lấp ló tiếng ve

Bên ni xanh mướt bên hè phố xuân.
.

Nắng hôm nay nắng tần ngần

Muốn trôi trôi chợt bần thần lững lơ

Nắng nay dải lụa non tơ

Có cơn mơ mãi mãi giờ chưa tan…

(Ảnh minh họa st)

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook