Mùa xa

(Ảnh st)

Mùa xa
Vũ Đan Thành 

Người đã quên rồi
Mưa chiều vồi vội
Nắng nhớ không rơi
Đường thôi chung lối.

Người đã quên ta
Mưa chiều xối xả
Thu vàng xa lạ
Nẻo vắng nhạt nhòa.

Mùa thu ngọn gió
Heo may cơn mơ
Con đường cách trở
Chiều nao mịt mờ.

Người tình thuở cũ
Bóng chiều mây phủ
Xa rồi mùa thu
Gió chiều phiêu du.

Ta về chốn ấy
Chiều thu khắc khoải
Ai người trong tay
Thu buồn lắt lay.

Lửa lòng nguội tắt
Hay mùa thu ngắt
Nhịp đi khoan nhặt
Mùa thu im bặt.

Mùa xa đợi mùa…

 

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook