Mùa heo may về phố

Mùa heo may về phố
Vũ Đan Thành

Chiều nay mưa rụng có hay
Heo may đang bay về ngõ
Người tình chưa bao giờ ngỏ
Chạnh lòng góc phố mùa đi.

Chiều nay heo may về lại
Bên hàng cây sấu đung đưa
Mưa cũng bay rồi từ thuở
Ngày xưa tháng cũ nhập nhòa.

Chiều nay thu không ướt lá
Muộn màng ngày đã đi ngang
Phố những cây hàng vẫy gọi
Đưa người từng đã bâng khuâng.

Qua rồi mùa mưa đi vắng
Bồi hồi tắt vội tháng năm
Heo may thu chiều chạng vạng
Buồn câu thơ đã sang trang.

Bóng chiều heo may bảng lảng
Mùa thu nào chẳng rộn ràng…

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook