Lễ hội nhắc nhau

Lễ hội nhắc nhau
Vũ Đan Thành

Bảo nhau lễ hội chùa gần
Thân quen chớ bỏ rầm rầm chùa xa
Chùa xa đèn kết sao sa
Ngất nga tượng phật đại gia thả bùa.

Dụ người lữ khách rời nhà
Thu tiền hái lộc phật bà lặng thinh
Danh lam thắng cảnh nước mình
Nội xâm chiếm hữu tội tình dân sinh.

Kinh doanh núp bóng thần linh
Dâng sao hạn chẳng rời mình mà đi
Cái thời văn hóa suy vi
Rầm rầm rộ rộ phô bày dối gian.

Phá rừng bạt núi xây tràn
Non cao áng ngữ ngút ngàn túi riêng
Tiền đâu đầy ắp chốn thiêng
Ngây ngô công đức mọi miền về đây.

Gục đầu quỳ gối có hay
Phật đâu phật tới chỗ này hành dân
Chẳng qua u tối ngu đần
Tiền đi điếu phúng bày đàn kinh doanh.

Chùa nhà ấy chốn an lành
Non xanh đầy rẫy giả danh lọc lừa
Phật nào ưa chốn xa hoa
Thích Ca nào muốn phơi ra chói lòa.

Vô thường trong cõi ta bà
Vi vu tĩnh lặng la đà thinh không
Đừng say mê mẩn lên đồng…
(Một quần thể chùa lớn nhất châu Á đang xây ở VN – Ảnh st)

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook