Giáo sư Hoàng Tụy

Giáo sư Hoàng Tụy
Vũ Đan Thành

Ông Giáo sư Hoàng Tụy
Vừa từ trần chiều qua
Nổi danh nhà khoa học
Đầu ngành Việt Nam ta.

Tiếng tăm vang thế giới
Lý thuyết hóa tối ưu
Lĩnh vực toán cao cấp
Sừng sững và cao siêu.

Nếu ông chỉ có thế
Nào đâu cần nói nhiều
Một sỹ phu yêu nước
Khát vọng biết bao nhiêu.

Mong cách tân giáo dục
Đổi mới những giáo điều
Giương cao cờ phản biện
Nặng lòng tiếng cuốc kêu.

Không như trí thức khác
Chọn cách sống vo tròn
Rung đùi vê câu chữ
Hưởng thụ rồi ngủ ngon.

Nghiêng mình xin vĩnh biệt
Trần đời một tấm gương…
(GS. Hoàng Tụy đã mất lúc 15h30, ngày 14 – 7 – 2019. Hưởng thọ 92 tuổi)

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook