Cơn mưa trên bến không chồng   

Cơn mưa trên bến không chồng   

Vũ Đan Thành

 

Bến không chồng, bến không chồng

Tìm em hồi ấy tay bồng tay mang

Đò chiều sương vẫn còn giăng

Khách đà vắng lặng

Dọc ngang sương mờ.

 

Một thời chinh chiến còn mơ

Đò chiều ngắt lặng ầu ơ xa mờ

Bến không chồng tắt tiếng đò

Quá giang mấy độ

Người chờ mãi chi.
.

Bến không chồng đã thiên di

Ngươi đi bước một thương gì đa mang

Còn đâu bóng chiếc đò ngang

Đâu người năm ấy

Chang chang cải vàng.

 

Bến sông một cuộc mơ màng

Chiều buông lơ đãng cây hàng đung đưa

Bóng chiều một chiếc thoi đưa

Người năm xưa

Bỗng cơn mưa rơi đầy…

(Bến không chồng trên sông Đình Đoài, Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình – Ảnh st)

 

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook