Chưa mùa thu Hà Nội     

Chưa mùa thu Hà Nội          
Vũ Đan Thành
.

Chưa thu về đâu nhé
Nắng hè vẫn ngả nghiêng
Chưa mùa thu Hà Nội
Bước chân về lối riêng.
.

Chưa thấy chùm hoa sữa
Chưa bước chân em qua
Nắng rơi miền hạ trắng
Đung đưa chiều phố xa.

 

Những con đường vẫn lạ
Ta chưa hề quen nhau
Phố đông về từng ngả
Lối nào riêng mùa thu.

 

Chỉ những cơn gió ru
Trong nồng nàn hạ nhớ
Mùa thu không có tuổi
Hoa sữa rơi mặt hồ.

 

Thu chưa về Hà Nội
Mà một người vẫn mong
Hay mùa thu đến chậm
Chiều qua hạ vẫn nồng…

 

 

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook