Cafe Mocha

(Ảnh V Đ T.)

Cafe Mocha
Vũ Đan Thành

Cafe Mocha
E Bay, Ecopa
Em không ra
Không tin ta
Đá đang như tan ra.

Thu xanh mướt
Dịu dàng
Giữa tuần
9h30′
Con phố vắng.

Quán vắng
Nhạt nắng
Em đi vắng
Nhạc buồn tênh.

Nghe tiếng thu
Rơi
Từng nốt nhạc
Mùa xanh.

Cafe
Khu E Bay
Không lạnh
Người chẳng chạnh lòng.

Khi lá thu
Chưa rơi
Người chẳng rối bời
Gió ngoài kia không thổi.

Thu không vồi vội
Vẫn chờ
Em
Đợi những câu thơ tình
Từng giọt lan man…

 

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook