Biển chờ

(Ảnh st)

Biển chờ
Vũ Đan Thành

Biển là em nỗi nhớ
Chưa bao giờ biết nguôi
Biển dẫu là vời vợi
Trong lòng anh em ơi.

Biển đi xa nơi ấy
Bên nhau đâu có chờ
Bao nhiêu là nhung nhớ
Đợi bóng người cơn mơ.

Biển như mùa thu đó
Hôm nay tình bão giông
Một mai khi biển lặng
Sóng xô bờ mênh mông.

Đợi từng đêm giấc mộng
Mong từng ngày hai nửa
Những lần ta đã hứa
Cuốn xô vào trong nhau…

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook