Áng thu

(Ảnh st)

Áng thu
Vũ Đan Thành

 

Có mùa thu đã ngừng trôi
Một ngày xa vắng
Tim côi lạnh rồi
Đợi chi nào phút rối bời
Mùa thu tắt lặng
Trắng trời
Mây
Trôi.

 

Có mùa thu đến quanh tôi
Cơn mưa mát lịm
Vừa rơi bất ngờ
Mùa thu làn gió ngây thơ
Theo tôi từ lúc
Mây
Lờ lững
Bay.

 

Có mùa thu vưởi nắm tay
Như là ngây ngất
Mưa bay cuối chiều
Có mùa hạ cuối liêu xiêu
Mây bay sà xuống
Mơ chiều
Nắng
Tan.

 

Dường như mùa hạ đã tàn
Hay là thu bóng
Mưa tràn lối qua
Hay là ước hẹn kiêu sa
Em vừa đến
Bóng mây

Mưa rơi…

Top of Form

 

Cùng chia sẻ bài viết này

Facebook