Vì sao em ra đi?

Posted on
Vì sao em ra đi? Vũ Đan Thành (Viết cho 39 người vượt biên, đã chết trong thùng xe container ngày 23 – 10 – 2019, tại Anh) Vì sao em ra đi? Vì sao em phải chết... Read More