Về hội thơ

Posted on
Về hội thơ Vũ Đan Thành Về quê góp mặt hội thơ Nghe chèo hát đến ngây ngô cả người May mà dàn nhạc lả lơi Còn hơn hội nọ tơi bời… rồng lân. Còn c... Read More