Tôi về ngày đã phôi phai

Posted on
Tôi về ngày đã phôi phai Vũ Đan Thành   Tôi về con phố ngang qua Chiều còn nhân nha câu hát Tôi về dòng sông xanh ngát Đã qua hồi phố vắng tanh.   Tôi về tháng... Read More