Thu ướt

Posted on
Thu ướt Vũ Đan Thành Không buồn sao thu lá ướt Mưa đâu sướt mướt hàng cây Đi qua ngả đường chiều muộn Hoàng hôn lãng đãng loang đầy. Thu sao gió lặng ch... Read More