Thu mọng

Thu mọng Vũ Đan Thành   Thu đã mọng vàng em chín chưa Cho tôi hai trái bứng cho vừa Để thu mòng mõng mùa tím tái Tôi hái em về không dành nữa. . Mùa đi mùa đ... Read More