Mùa hoa vối

(Chùm quả vối – Ảnh st) Mùa hoa vối Vũ Đan Thành   Đêm hoài niệm quá xa Tưởng cũng đã nhạt nhòa trong miền ký ức Bao nhiêu năm rồi niềm sâu thẳm đ... Read More

Niagara Falls

Bài thơ này tuy được viết trong vòng 15 phút, nhưng nó đã được suy nghĩ trong 8 năm, kể từ khi tác giả của nó đặt chân đến đây: NIAGARA FALLS Vũ Đan Thành (T... Read More