Vọng phu

Posted on
VỌNG PHU Vũ Đan Thành (Viết cho ngày 8 – 3 – 2018) Chiến tranh Đã quá xa rồi Chị giờ cũng đã Sắp ngoài bảy mươi. Không chờ Chờ cũng thế thôi Ngày đi... Read More