Sao lại là mùa đông

Posted on
Sao lại là mùa đông Vũ Đan Thành Có phải chăng cuộc đời Chỉ để trao và tặng Sao cuộc tình thầm lặng Cả một đời mang theo. Sao cứ là lạnh lẽo Như giá b... Read More