Phố và quê

Posted on
Phố và quê Vũ Đan Thành   Phố khác quê nhiều lắm Gặp nhau chào anh – tôi Thân hơn thì chú – bác Bắt tay cười vậy thôi.   Quê khác phố hơi nhi... Read More