Nghe cuối mùa thu cạn

Posted on
Nghe cuối mùa thu cạn  Vũ Đan Thành Nghe mùa thu chừng đã cạn Nghe loang vệt nắng đổ dài Nghe tiếng thời gian tĩnh lặng Nắng vàng thoáng chút phôi pha. Nghe mùa t... Read More