Nẻo hạ

Posted on
Nẻo hạ Vũ Đan Thành . Ta về nẻo hạ mùa xa Lắc lay hoa bay chiều nhớ Mùa nào hạ trắng lời thơ Nắng vàng nồng oi ngày cũ. . Bầy chim chưa về tu hú Vải thiều... Read More