Nắng lưu đày…  

Posted on
(Ảnh st) Nắng lưu đày…              Vũ Đan Thành   Bỏ đi bán cái hồn mình Mua về khờ khạo cuộc tình ngu ngơ Đêm ngồi vẽ những cơn mơ Gọi tên mộ... Read More