Mùa chết…

Posted on
Mùa chết… Vũ Đan Thành Tôi đi giữa những ngày cuối cùng tháng 10 Mùa chết Bạo lực khắp nơi Quan chết Dân lành chết Tội phạm chết Thiên nhiên chết Đề... Read More