Hồ Núi Cốc

(Ảnh st) Hồ Núi Cốc Vũ Đan Thành   Hồ Núi Cốc Ta đến đây Mây trời xanh Rừng xanh cây Cùng núi biếc.   Nắng và gió Thuyền ai đó nhẹ đang bơi Mái chèo buôn... Read More