Đừng đợi mùa thu

Posted on
Đừng đợi mùa thu Vũ Đan Thành . Không phải đợi mùa thu vẫn đến Cô bé ơi hoa sữa rụng bên thềm Không phải chờ mùi hương ngát sương đêm Thu vẫn đến bên... Read More

Đừng đợi mùa thu   

Posted on
Đừng đợi mùa thu Vũ Đan Thành Không phải đợi mùa thu vẫn đến Cô bé ơi hoa sữa rụng bên thềm Không phải chờ mùi hương ngát sương đêm Thu vẫn đến bên h... Read More