Cơn mưa chiều quay lại

Posted on
(Ảnh st) Cơn mưa chiều quay lại Vũ Đan Thành   Cơn mưa chiều đang quay lại Không còn Tuôn rơi xối xả Bão đi qua rồi chiếc lá Theo dòng con nước mênh mông. C... Read More