Cội nguồn

(Ảnh st) CỘI NGUỒN Vũ Đan Thành   Khi mẹ sinh ra ta Cha còn đang cày ruộng Chợt như nghe tiếng khóc Cha vội chạy về nhà.   Niềm vui làm vỡ òa Khơi nguồn... Read More