Chưa mùa đông Phú Thọ

Posted on
Chưa mùa đông Phú Thọ Vũ Đan Thành Mùa đông chưa về Phú Thọ Mới là ngấp nghé sông Thao Gió đang thập thò Vũ Ẻn Hẹn mai mới tới Việt Trì. Đêm qua ai ngủ l... Read More