Chợt quên điều đã hứa

Posted on
Chợt quên điều đã hứa Vũ Đan Thành Bất chợt quên lời hứa Thế là tình xa nhau Bất chợt một khoảng đau Người tìm hoài không thấy. Mùa đông về rồi đấy... Read More