Biển trào

(Ảnh st) Biển trào                        Vũ Đan Thành . Biển nếu không có sóng trào dâng – Biển chết Tình không còn nỗi khát khao – Có t... Read More