Biển đẹp em

Posted on
Biển đẹp em Vũ Đan Thành Biển cứ đẹp em vẫn hồn nhiên thế Sóng phập phồng ru nối nhớ mênh mang Biển là em xưa vẫn thế dịu dàng Con sóng vỗ mơ màng khôn... Read More